SKU 242-066

Vintage Egyptian Wrought Iron Sconce

$125.00 $125.00

14"W x 7"D x 18"H - Egypt - Iron