SKU 242-069

Vintage Egyptian Wrought Iron Sconce

$125.00 $125.00

15"W x 10"D x 19"H - Egypt - Iron